Nutrology s.r.o.

adresa

IČO: xxx
DIČ: xxx

Společnost s ručením omezeným

1.     Úvod

Nutrology s.r.o. (dále jen „Společnost“), usiluje o dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, zejména (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Tyto zásady stanoví základní principy, kterými Společnost zpracovává osobní údaje spotřebitelů, zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob, a stanoví odpovědnost při zpracování osobních údajů.

Tyto zásady naplňují informační povinnosti Společnosti vůči subjektům údajů ve smyslu ust. článku 13 GDPR.